2

Hiển thị tất cả 12 kết quả

Sale!

iPhone 13 128GB (Cũ 99%)

17,990,000 15,490,000
Sale!

iPhone 13 128GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 6 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình: OLED 6.1″ Super Retina XDR
 • Hệ điều hành: iOS 15
 • Camera sau: 2 camera 12 MP
 • Camera trước: 12 MP
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • RAM: 4 GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIM Hỗ trợ 5G
 • Pin, Sạc: 3240mAh 20W
17,990,000 15,490,000
Sale!

iPhone 13 256GB (Cũ 99%)

19,990,000 17,490,000
Sale!

iPhone 13 256GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình: OLED 6.1″ Super Retina XDR
 • Hệ điều hành: iOS 15
 • Camera sau: 2 camera 12 MP
 • Camera trước: 12 MP
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • RAM: 4 GB
 • Bộ nhớ trong: 256GB
 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIM Hỗ trợ 5G
 • Pin, Sạc: 3240 mAh 20 W
19,990,000 17,490,000
Sale!

iPhone 13 Mini 128GB (Cũ 99%)

13,990,000 12,990,000
Sale!

iPhone 13 Mini 128GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 6 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình: OLED5.4″Super Retina XDR
 • Hệ điều hành: iOS 15
 • Camera sau: 2 camera 12 MP
 • Camera trước: 12 MP
 • Chip: Apple A15 Bionic
 • RAM:4 GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB; 256GB
 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G
 • Pin, Sạc: 2438 mAh20 W
13,990,000 12,990,000
Sale!

iPhone 13 mini 256GB (Cũ 99%)

17,490,000 15,990,000
Sale!

iPhone 13 mini 256GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 6 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình: OLED5.4″Super Retina XDR

 • Hệ điều hành: iOS 15

 • Camera sau: 2 camera 12 MP

 • Camera trước: 12 MP

 • Chip: Apple A15 Bionic

 • RAM:4 GB

 • Bộ nhớ trong: 128GB; 256GB

 • SIM: 1 Nano SIM & 1 eSIMHỗ trợ 5G

 • Pin, Sạc: 2438 mAh20 W

17,490,000 15,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro 128GB (Cũ 99%)

21,990,000 19,490,000
Sale!

iPhone 13 Pro 128GB (Cũ 99%)

 • Trả trước từ 6.500.000 VND
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB; 256GB; 512GB; 1TB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 3095 mAh20W
 • Hệ điều hành:iOS 15
21,990,000 19,490,000
Sale!

iPhone 13 Pro 256GB (Cũ 99%)

22,990,000 20,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro 256GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB; 256GB; 512GB; 1TB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 3095 mAh20W
 • Hệ điều hành:iOS 15
22,990,000 20,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro 512GB (Cũ 99%)

25,990,000 22,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro 512GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB; 256GB; 512GB; 1TB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 3095 mAh20W
 • Hệ điều hành:iOS 15
25,990,000 22,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 128GB (Cũ 99%)

23,990,000 21,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 128GB (Cũ 99%)

 • Trả trước từ 7.500.000 VND
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong:128GB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 4,325mAh
 • Hệ điều hành:iOS 15
23,990,000 21,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 128GB (New Seal)

31,490,000 26,490,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 128GB (New Seal)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình: Super Retina XDR OLED
 • Camera trước: 12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong: 128GB
 • Thẻ Sim: 1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 4,325mAh
 • Hệ điều hành: iOS 15
31,490,000 26,490,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 256GB (Cũ 99%)

24,990,000 23,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 256GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong:256GB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 4,325mAh
 • Hệ điều hành:iOS 15
24,990,000 23,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 256GB (New Seal)

32,990,000 28,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 256GB (New Seal)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong:256GB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 4,325mAh
 • Hệ điều hành:iOS 15
32,990,000 28,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 512GB (Cũ 99%)

32,490,000 26,990,000
Sale!

iPhone 13 Pro Max 512GB (Cũ 99%)

 • Bảo hành miễn phí phần mềm trong 12 tháng lỗi do nhà sản xuất
 • Màn hình:Super Retina XDR OLED
 • Camera trước:12MP
 • Camera sau:12MP, 12MP, 12MP
 • Chipset:Apple A15 Bionic 6 nhân
 • RAM:6GB
 • Bộ nhớ trong:128GB, 256GB, 512GB, 1TB
 • Thẻ Sim:1 Nano SIM & 1 eSIM
 • Pin: 4,325mAh
 • Hệ điều hành:iOS 15
32,490,000 26,990,000