Logo

Địa chỉ: CS1: Số 158 – TT3, Trần Văn Lai, Mỹ Đình 1, Nam từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 086.848.46.46

Email: hiphone.vn2@gmail.com

FB: HI PHONE

Youtube: HiPhone Market